Szkoła z klasą Strona główna

Słowo o Chojnicach

Dawny dziejopis Janem Długoszem zwany uznał w swym kronikarskim dziele, iż miasto to jest „Bramą i Kluczem Pomorza”.

Każdy współczesny geograf będzie dokładniejszy i położenie miasta tego na globie ziemskim określi wyznaczając mu pozycję 17`34’’długości geograficznej wschodniej oraz 53’42’’ szerokości geograficznej północnej.

Historyk - 700-letnie dzieje grodu opowiadając skwapliwie burzliwe XV-wieczne wydarzenia przypomni i pochyli czoło nad tragedią lat wojny światowej 1939 – 1945, która to miasto w sposób okrutny już w pierwszych godzinach walk dotknęła.

Heraldyk zwróci uwagę na piękno i oryginalność herbu miasta jakim się ono szczyci.

Onomasta z łatwością pochodzenie miana grodu od brzmienia nazwy „chojna” utworzone – odnajdzie. Każdy globtroter, który szmat świata przemierzył wspomni, iż miasto to w pięknej leśnej przestrzeni Borów Tucholskich osadzone jest.

Każdy żeglarz, który plusk wody okolicznych jezior i szum tutejszego wiatru poznał – zawsze będzie tu wracał.

Miłośnik nieskażonej przyrody podziwiać będzie pomniki i osobliwości natury, jakich nigdzie nie znajdzie.

A my chojniczanie  powiemy po prostu - to nasze miasto Chojnice!
 
created & hosted by intensys.pl