Szkoła z klasą Strona główna
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

 Monika Kolinska - przewodnicząca
 Stanisław Gierszewski  -  zastępca -   
 Lica Lucyna
- sekretarz
 Elwira Marasz  - skarbnik

Członkowie:    

Monika Pieczewska, Jacek Klajna, Lucyna Żalikowska, Sylwia Pilarek, Monika Gibowska-Szyca, Beata Gibowska, Agnieszka Ginter.

            
Zgodnie  Regulaminem Rady Rodziców ( Rozdział IV, pkt 14 ) , Prezydium reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz . Upoważnione jest do podejmowania  uchwał między plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców . Zarządza majątkiem i  funduszami Rady. 
 

Komisja Rewizyjna czuwa  nad prawidłowością  prowadzenia dokumentacji  oraz nad  gospodarką finansową Rady Rodziców.


 SKŁAD RADY RODZICÓW 2015/16
 
SKŁADKI 

                      

                          składka  roczna   40

 

         Zadeklarowane przez Państwa składki są dobrowolne mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach.

Wpłacać można  u skarbników klasowych lub  codziennie u Pani intendentki  oraz  na konto Rady Rodziców z dopiskiem :

Rada Rodziców ... (imię  i nazwisko dziecka i klasa)


Bank Spółdzielczy w Chojnicach

25 8146 0003 0000 0244 5000 0002


Dziękujemy Państwu za pomoc w zbieraniu składek , dzięki którym możliwe jest finansowe wspieranie życia pozalekcyjnego Waszych dzieci.

Najczęściej z budżetu  Rady Rodziców  dofinansowywane są  wycieczki  ,  imprezy , konkursy ,  fundowane są  nagrody .


Rodzice włączając się w taką inicjatywę , tworzą społeczność , która może zrobić dużo dobrego!!!.

 

                                             Dziękujemy za każdy grosz !


Regulamin Rady Rodziców SP3

Plan pracy Rady Rodziców

Uchwały Rady Rodziców rok szkolny 2010/11

Uchwały Rady Rodziców rok szkolny 2011/2012

Uchwała nr 8  2011/2012 
(organizacja festynu rodzinnego 16.06.2012)
 
created & hosted by intensys.pl