Szkoła z klasą Strona główna

Nasza szkoła

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. PAMIĘCI KOLEJARZY CHOJNICKICH
W CHOJNICACH
ul. Dworcowa 6
89 –620 Chojnice
tel./fax. 052 397 49 66
e-mail: trojkachojnice@poczta.onet.pl

Dyrektor
mgr Karol Kołyszko
Wicedyrektorzy :
mgr Grażyna Matthes
mgr Zofia Myszka

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach jest publiczną szkołą podstawową. Uczy się w niej 771 uczniów w 36 oddziałach. w roku szkolnym 2016/2017 utworzono 3 klasy pierwsze, 5 oddziałów przedszkolnych. Młodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z klas I - III uczą się w odrębnej, wydzielonej dla nich  części szkoły. Dzieci z kl. I - III przerwy między zajęciami spędzają z wychowawcą, ich pory ustalane są wg potrzeb dzieci.  W szkole funkcjonują klasy integracyjne na poziomie klas  drugich, czwartych, piątych i szóstych oraz klasy sportowe: pierwsza, druga i piąta. 
 Szkoła posiada tytuły „Szkoły z klasą” i „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”, "Szkoły bez przemocy", jej uczniowie zdobyli miano "Uczniów z klasą" w ogólnopolskiej akcji pod patronatem "Gazety Wyborczej"

certyfikat szkoly  certyfikat szkoły przyjaznej ...
certyfikat 2010  
Do dyspozycji uczniów są:
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia komputerowa,
 • sala gimnastyczna,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • biblioteka, czytelnia, pracownia multimedialna z dostępem do Internetu,
 • świetlica i stołówka,
 • świetlica popołudniowa,
 • gabinety: psychologa, logopedy, pedagoga,
 • sala terapii zajęciowej,
 • harcówka.
Przy szkole znajduje się:  boisko sportowe z trawiastą nawierzchnią, 
                                             teren rekreacyjny ze ścieżką dendrologiczną,
                                             wygodne boisko z polbrukową nawierzchnią,
                                             ścieżka rekreacyjna, 
                                             zieleniec szkolny z patio do zajęć na świeżym powietrzu,
                                             nowoczesne boisko ze sztuczną murawą "Sępik",
                                             plac zabaw "Radosna Szkoła"

   Szkoła jest placówką dydaktyczno- wychowawczą, która wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój uczniów zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.  Dbamy zarówno o ucznia zdolnego, jak i o ucznia z trudnościami w nauce. Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Od 2005 roku tworzymy klasy terapeutyczne dla dzieci z problemami dysleksji.  Z dziećmi pracuje zespół nauczycieli – terapeutów, socjoterapeutów, logopeda, psycholog, pedagog. Wiedza przekazywana jest nowoczesnymi technikami terapeutycznymi oraz metodami wspomagającymi.
       Szkoła posiada również gabinety terapii zajęciowej dla uczniów z trudnościami  dydaktycznymi ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji.

Przy naszej szkole od 2004 roku działa Oddział Terenowy nr 61 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Rozwijamy zainteresowania uczniów na wszystkich poziomach poprzez koła:
 • polonistyczne                               
 • matematyczne
 • plastyczne
 • recytatorsko - teatralne
 • ekologiczne
 • redakcyjne
 • szachowe
 • informatyczne
 •  wokalno - muzyczne
 • taneczno - ruchowe
 • sportowe
Naszym uczniom proponujemy:
 • udział w konkursach przedmiotowych, m.in. Europejskim „Kangurze” Matematycznym, konkursach polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych, recytatorskich
 • udział w konkursach ekologicznych, plastycznych, tanecznych
 •  zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia w terenie
 • programy ekologiczne, prozdrowotne
 • działania na rzecz ochrony przyrody
 • poznawanie naturalnego środowiska Kaszub
 • ciekawą realizację programów regionalnych, ekologicznych 
 • sprawdzenie swego talentu na festiwalach piosenki dziecięcej i młodzieżowej
 • udział w Chojnickich Prezentacjach Artystycznych Szkół na forum miasta
 • udział w corocznych prezentacjach teatralnych „ Jasełka”
 • współzawodnictwo w zawodach sportowych
 • wyjścia do kina i teatru
 • wyjazdy na jednodniowe i kilkudniowe wycieczki szkolne i biwaki
 • organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
 • festyny dla społeczności szkolnej i lokalnej
 • współdecydowanie i współdziałanie  w sprawach szkoły
W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny w ramach RegionalnegoProgramu operacyjnego Województwa Pomorskiego


Współpracujemy z:

Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej
 Parkiem  Narodowym „Bory Tucholskie”
  Zaborskim Parkiem Krajobrazowym
  Ośrodkiem  Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


ATUTY SZKOŁY

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
 • specjaliści pedagogiki, psychologii, dysleksji, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej      
 • dbałość o dojrzałość szkolną uczniów       
 • opieka pielęgniarki 
 • pracownie i gabinety wyposażone w pomoce naukowe
 • język angielski prowadzony już od pierwszej klasy
 • koła języka angielskiego
 • szkoła bez dzwonków
 • realizację programów profilaktycznych, autorskich  i innowacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne
 • w szkole powstała i aktywnie działa pierwsza w Polsce sportowa sekcja roller surfer 
 • tu powstało Szkolne Bractwo Rycerskie "Trójka" 
 • baza sportowa szkoły jest: sala gimnastyczna, korekcyjna, boiska zielone, boisko ze sztuczną nawierzchnią "Sępik", do dyspozycji uczniów jest nowoczesny sprzęt sportowy
 • przestronna świetlica dzienna i popołudniowa
 • bogato wyposażona biblioteka szkolna, czytelnia, pracownia multimedialna
 • jasne, przestrzenne, kolorowe korytarze
 • przystosowane do wieku uczniów zaplecze sanitarne
 • szafki na obuwie i krzesełka
 • Zapewniamy uczniom: udział w konkursach i turniejach
 • korzystanie z sali komputerowej z dostępem do Internetu
 • zajęcia lekcyjne kończą się o 16.05
W ważnych sprawach ucznia i szkoły informacji udzielają:
 • Dyrektor szkoły:   mgr Karol Kołyszko
 • Wicedyrektorzy:   mgr Grażyna Matthes, mgr Zofia Myszka
 • Pedagodzy szkolni: mgr Danuta Lamczyk,   mgr Zofia Myszka
 • Psycholog szkolny: mgr Anna Bindek
 • Logopeda: mgr Ewa Leszczyńska
Szkoła w obiektywie:

SP3 zdjęcie satelitarne


 
created & hosted by intensys.pl